Viljely- ja maisemapellot

  • Tila: Luonnos
  • Päivitetty: 10 maaliskuun, 2023
  • Luotu: 23 syyskuun, 2016

Maisemapellot ovat kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittäviä avoimia maisematiloja ja virkistysalueita. Monimuotoinen peltoluonto reunavyöhykkeineen tarjoaa pesimä-, ruokailu- ja levähdysalueita avomaita elinympäristönään käyttäville eläimille, ja pellot voivat toimia riistapeltoina.