Satamasaaret

Päivitetty 26/02/2024

> Saarikortit / Satamasaaret

Kaksi kesämajasaarta Kallahdenselällä

Satamasaaret muodostuvat kahdesta saaresta. Isompi Satamasaari on neljän hehtaarin kokoinen saari Kallahdenselällä. Pienempi, noin 0,2 hehtaarin kokoinen Pikku Satamasaari sijaitsee pääsaaren luoteispuolella. Saarissa on vilkasta kesämajatoimintaa.


Palvelut

Saarikorttien rakenne ja lukuohje

Vesiliikenneyhteydet: On (säännöllinen vuoroveneyhteys)

Laiturit: Vesiliikenne- ja vierasvenelaituri.

*maksulliset laiturit: – 

Rantautumis- ja kiinnittäytymispaikat: –

Sauna: – (vain vuokralaisten käytössä)

Keittokatos:  – (vain vuokralaisten käytössä)

Rakennettu tulipaikka: –

Hiiligrilli: – 

Polttopuuhuolto: –  

WC/käymälä: Ulkokäymälä. 

Jätehuolto: Kyllä.

Kaivo: Kyllä. 

Taukopaikka: –

Telttailupaikka: –

*maksulliset telttailupaikat: – 

Opastaulu: –

Reitit:  –

Luontopolku: – 

Esteettömät palvelut: – 

Muut palvelut (kiinnitysrenkaat, vuokrattava kokoustila tms.): Leikkipaikka.


Kunnossapidon toimenpiteet ja muutostarpeet

RAKENNUKSET

Rakennusten kunnossapito:

Satamasaari: Päärakennus, sauna, kesämajat, ulkokäymälä.

Pikku Satamasaari: Kesämajayhdistys kunnossapitää rakennuksia, Rya kunnossapito on hankkinut tarvikkeita.

Rakennusten muutostarpeet:

Arvokasta lepakkoaluetta: päärakennusta kunnostettaessa tulee varmistua siitä, että lepakot eivät häiriinny.


RAKENTEET

Rakenteiden kunnossapito:

Satamasaari: Laituri, Yhteysvenelaituri. Kesämajalaisten laituri.

Rakenteiden muutostarpeet: –


VARUSTEET JA KALUSTEET

Varusteiden ja kalusteiden kunnossapito:

Varusteiden ja kalusteiden muutostarpeet:


PUHTAANAPITO

Puhtaanapidon toimenpiteet:

Satamasaari: Kesämajayhdistys hoitaa käymälöiden puhtaanapidon.

Puhtaanapidon muutostarpeet:

LUONNONHOITO

Metsien hoito:

Satamasaari: Luonnonhoidossa keskitytään pääreittien, tonttien, oleskelualueiden ja vastaavien alueiden puuston hoitoon. Saarelle tilataan tarvittaessa erikseen tehtävänä toimenpiteenä yksittäisten puiden poistoa ja pienpuuston harvennusta. Tarkastuskäyntejä tehdään säännöllisesti, jotta henkilö- ja aineellisilta vahingoilta säästytään.

Metsien hoidon muutostarpeet:

Niittyjen hoito:

Satamasaari: Ei kaupungin hoidossa olevia niittyjä.

Pikku Satamasaari: Ei niittyjen hoitoa.

Niittyjen hoidon muutostarpeet:


KUNNOSSAPIDON ROOLIT

Vastuutaho: KYMP /Rya/yleisten alueiden kunnossapito.

Sisäiset yhteistyötahot:

Muut toimijat: Satamasaarelaiset ry.

Käytännön toteutus:


KUSTANNUKSET

Nykyiset kunnossapidon kustannukset:

Arvio muutostarpeiden kustannuksista:

LISÄTIETOA

Kesämajatoiminta on jatkunut Satamasaaressa ja Pikku Satamasaaressa näihin päiviin asti. Satamasaari on vuokrattu Satamasaarelaiset ry:lle. Nykyään saaressa on noin sata pientä kesämajaa. Mökit ovat vieri vieressä eikä niillä ole omia aidattuja alueita tai tontteja. Vanha päärakennus on mökkiläisten käytössä juhla- ja kerhotilana.


Luonto ja maisema

Loivamuotoista, laakeaa saaristoa

 • Satamasaaren pohjoisosassa kalliomännikköä
 • pääosin tuoreen kankaan ja kuivahkon kankaan mäntysekametsää
 • lehtipuustoa yleisesti, ranta-alueilla erityisesti tervaleppää
 • rannat osittain luonnontilaisen kaltaisia, mutta muokattuja
 • Pikku Satamasaaressa laakeita rantakallioita
 • paljon mökkejä ja kesämajoja, joiden ympäristöt paikoin kuluneita

Ei arvokkaita luontokohteita, lepakoiden suosima

 • uhanalaiset luontotyypit saaren ranta-alueilla runsaan käytön vuoksi muuttuneita, eivät edustavia tai luonnontilaisia
 • lepakoille paljon piilopaikkoja ja saalistusalueita
 • luokan 2 lepakkoalue saaren pohjoisosassa
 • päärakennuksen eteläpuolen pallokenttä pohjanlepakoiden vakituinen saalistusalue

Historia

Satamasaaressa on ollut pysyvää kalastaja-asutusta 1840-luvulta lähtien. 1880-luvulla saaresta tuli kesänviettopaikka, Satamasaaren hieno päärakennus, entinen Af Schulténin huvila, rakennettiin 1880-luvulla.

Vuonna 1934 Satamasaareen perustettiin kansanpuisto eli aikoinaan lähinnä työväestölle suunnattu virkistysalue. Teltat vaihtuivat pieniin mökkeihin. Alueesta kehittyi kesämajayhdyskunta, joka on samankaltainen kuin mantereella Kivinokassa tai Lauttasaaren eteläosassa sijaitsevat kesämaja-alueet.


Tulevaisuus

Satamasaari on tällä hetkellä yksi itäisen saariston vilkkaimpia virkistysalueita. Saaressa on noin 100 pientä kesämajaa. Mökit sijaitsevat lähekkäin toisiaan eikä niillä ole omia aidattuja alueita tai tontteja. Tiheästi rakennetut mökit luovat julkiseen saareen yksityistä tunnelmaa.

Päärakennuksen ullakko tulee tarkistaa ennen mahdollisia kunnostus- ja korjaustoimenpiteitä lepakoiden varalta.

Satamasaareen ei esitetä uusia julkisia retkeilypalveluita.


Saavutettavuuden kehittäminen

 • Ei esitetä saavutettavuuden parannuksia. 

Potentiaaliset kehityskohteet

 • Saarella yksityinen ja suljettu tunnelma mökkien suuren määrän vuoksi, vaikka saari on kaikille avointa tilaa. Tapahtumien, esimerkiksi juhannusjuhlien, venetsialaisten tai ravintolapäivien avulla saarta voitaisiin tehdä tunnetummaksi muillekin kaupunkilaisille.
 • Päärakennuksessa voisi toimia kesäkahvila tai pienimuotoista B&B-majoitusta.

Lähteet ja lisätiedot

 • Satamasaaren kesämajat: rakentamistapaohje 18.2.2021 (pdf)
 • Helsingin itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelma 2021-2030. (pdf)
 • Strang, J. (2016): Saaristounelmia Helsingissä – Vartiosaaren ja Helsingin itäsaariston pienten saarten historia. Antiikki-Kirja, Helsinki
 • Helsingin itäisen saariston lepakkoselvitys 2018 – Kallahdenselkä, Louesaari ja Pikku Niinisaari. (pdf)
 • ITÄISEN SAARISTON HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2018 METSO-INVENTOINTI. Helsingin kaupunki 2018. (pdf)