Villaluodot

Päivitetty 26/02/2024

Kolmen retkisaaren ryhmä

Läntinen, Itäinen ja Pohjoinen Villaluoto muodostavat pienten retkisaarten ryppään, jota kehitetään erityisesti melojia ja omalla veneellä liikkuvia varten. Pohjoinen ja Itäinen Villaluoto soveltuvat lyhytaikaiseen telttailuun, Läntinen Villaluoto on tarkoitettu päiväretkeilyyn.


Palvelut

Saarikorttien rakenne ja lukuohje

Vesiliikenneyhteydet:

Laiturit:

Itäinen Villaluoto: Vierasvenelaituri pohjoisrannalla.

Läntinen Villaluoto: –

Pohjoinen Villaluoto: vierasvenelaituri

*maksulliset laiturit:

Rantautumis- ja kiinnittäytymispaikat:

Itäinen Villaluoto: Melojille sopivia rantautumispaikkoja on useassa paikassa saaren pohjois- ja itärannalla. Veneenkiinnitysrenkaita koillis- ja kaakkoisrannoilla.

Läntinen Villaluoto: –

Pohjoinen Villaluoto: Melojien rantautuminen on mahdollista saaren koillis- ja pohjoisrannoilla. Veneenkiinnitysrenkaita koillis- ja kaakkoisrannoilla.

Sauna:

Keittokatos:

Itäinen Villaluoto: Kyllä. (mutta ei polttopuuhuoltoa: omat polttopuut mukaan)

Läntinen Villaluoto: –

Pohjoinen Villaluoto: Kyllä. (mutta ei polttopuuhuoltoa: omat polttopuut mukaan)

Rakennettu tulipaikka:

Hiiligrilli:

Polttopuuhuolto:

WC/käymälä:

Itäinen Villaluoto: Kyllä.

Läntinen Villaluoto: –

Pohjoinen Villaluoto: Kyllä

Jätehuolto: – (roskattoman retkeilyn periaate)

Kaivo:

Taukopaikka:

Itäinen Villaluoto: Kyllä.

Läntinen Villaluoto: –

Pohjoinen Villaluoto: Kyllä.

Telttailupaikka:

Itäinen Villaluoto: soveltuu lyhytaikaiseen telttailemiseen

Läntinen Villaluoto: soveltuu päiväretkeilyyn

Pohjoinen Villaluoto: soveltuu lyhytaikaiseen telttailemiseen

*maksulliset telttailupaikat:

Opastaulu: On

Reitit:

Pieni tallattu polku kulkee saaria ympäri.

Luontopolku:

Esteettömät palvelut:

Muut palvelut:


Kunnossapidon toimenpiteet ja muutostarpeet

RAKENNUKSET

Rakennusten kunnossapito:

Itäinen Villaluoto ja Pohjoinen Villaluoto: ulkokäymälä

Rakennusten muutostarpeet:


RAKENTEET

Rakenteiden kunnossapito:

Itäinen ja Pohjoinen Villaluoto; vierasvenelaituri, jonka välisilta ja poijut on nostettava keväisin ja syksyisin. Lisäksi rakennettu tulipaikka.

Rakenteiden muutostarpeet: –


VARUSTEET JA KALUSTEET

Varusteiden ja kalusteiden kunnossapito: Opastaulu.

Varusteiden ja kalusteiden muutostarpeet:


PUHTAANAPITO

Puhtaanapidon toimenpiteet:

Itäinen ja Pohjoinen Villaluoto: Normaali huoltokäynti 1 krt/viikko. Käymälän siivous ja tyhjennys, kuivikkeiden ja vessapapereiden tarkastus/lisäys. Alueen yleiskatselmus sekä irtoroskien keräys.

Puhtaanapidon muutostarpeet:

LUONNONHOITO

Metsien hoito:

Metsien hoidon muutostarpeet:

Niittyjen hoito:

Niittyjen hoidon muutostarpeet:

Itäinen Villaluoto: Saaressa on jonkin verran kurtturuusua. Torjunta käynnistetään ja sitä jatketaan vuosittain, kunnes kasvustot hävinneet.


KUNNOSSAPIDON ROOLIT

Vastuutaho: Merellinen yksikkö, muut merelliset palvelut -tiimi.

Sisäiset yhteistyötahot: Staran metsurit, Itäinen veneilytiimi.

Muut toimijat:

Käytännön toteutus: Vastuutahon omana työnä tai tilataan ulkopuoliselta. Saaristohuolto hoidetaan yleensä Kaunissaaresta käsin.


KUSTANNUKSET

Nykyiset kunnossapidon kustannukset: Kustannukset ovat pieniä, ja ne on laskettu samaan budjettiin Kaunissaaren kanssa.

Arvio muutostarpeiden kustannuksista:

LISÄTIETOA


Luonto ja maisema

Itäinen Villaluoto – loivamuotoinen, puustoinen ja lintujen suosima

 • noin 0,8 hehtaarin kokoinen retkeilysaari
 • puusto mäntyvaltaista
 • kivikkoinen saari, isoja siirtolohkareita ja rantaniittyjä.
 • metsäalueiden kenttäkerros puolukkavaltainen, joskin suurelta osin voimakkaasti kulunut ja kasviton
 • rannat kokonaisuudessaan luokiteltu Itämeren rantaluontotyyppeihin kuuluviksi. Kivikkorannat ovat kivikkoista niittyrantaa (silmälläpidettävä, NT), jotka ovat edustavuudeltaan hyviä ja osittain erinomaisia.
 • itäpää sopii lintujen tarkkailuun, mahdollisuus seurata häiritsemättä viereisellä pienellä luodolla pesivää linnustoa
 • eteläpuoliset vesialueet, karikko ja pieni luoto kuuluvat Helsingin tärkeisiin linnustoalueisiin, ja ne ovat tärkeitä pesimäympäristöjä mm. tiiroille

Läntinen Villaluoto – pieni ja jyrkkärantainen

 • tunnistettavan pyöreämuotoisen kallion päällä on kuivahkon kankaan mäntymetsää
 • Erityisesti saaren eteläosassa komeita, kilpikaarnaisia mäntyjä
 • kenttäkerros paikoin kulutuksen seurauksena joko lähes pois kulunutta tai heinittynyttä
 • rannat pääosin jyrkkiä kalliorantoja.
 • ei esiinny erityisiä luontoarvoja

Pohjoinen Villaluoto – rehevä ja rannoiltaan kivikkoinen

 • loivapiirteinen ja puustoinen saari, jossa vaihtelevia metsätyyppejä sekametsästä mäntymetsään, rannoilla tervaleppää
 • kangasmetsissä paikoin runsaasti lahopuuta ja hienoja yksittäismäntyjä
 • kallioperä koostuu amfiboliitista ja metavulkaniitista
 • rannat kivikkoisia, kangasmaa ulottuu monin paikoin rantaan asti
 • rannat kuuluvat kauttaaltaan luontotyyppiin kivikkoiset niittyrannat (silmällä-pidettävä, NT)
 • erityisesti saaren itäpään niemeke kasvillisuudeltaan edustavaa ja eteläisten rantojen kivikkokasvillisuus monipuolista

Tulevaisuus

Nykyisellään Villaluodot ovat retkeilykäytössä ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimia.

Villaluotoja kehitetään itäisen saariston veneily- ja melontakohteeksi. Itäinen tai Pohjoinen Villaluoto voisi soveltua kutsuvenetyyppisen vesiliikenteen kohteeksi


Saavutettavuuden kehittäminen

 • Läntisellä Villaluodolla uusi retkilaituri helpottaisi maihinnousua.
 • Pohjoiselta Villaluodolta osoitetaan melojille rantautumiseen soveltuva paikka lounaisrannalta.
 • Opastusta ja reitistöä kehitetään kaikilla saarilla.

Potentiaaliset kehityskohteet

 • Läntisellä Villaluodolla ei ole retkeilypalveluja. Tämä näkyy saarella nuotiopaikkoina ja roskaisuutena. Pienimuotoisia retkeilypalveluja on suunnitteilla: mahdollisesti pöytäpenkkiryhmä, huussi ja pieni avogrilli.
 • Pohjoisen Villaluodon retkeilypalveluja parannetaan: keittokatos ja ulkokäymälä kunnostetaan ja kaakkoisosaan rakennetaan uusi oleskelupaikka pöytäryhmineen.
 • Telttailulle osoitetaan soveltuvia paikkoja saarten maaston säästämiseksi ja kulumisen estämiseksi.

Lähteet ja lisätiedot

 • Helsingin itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelma 2021-2030. (pdf)
 • Strang, J. 2016: Saaristounelmia Helsingissä – Vartiosaaren ja Helsingin itäsaariston pienten saarten historia. Antiikki-Kirja, Helsinki
 • Helsingin itäinen saaristo – kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet. Helsingin kaupunki 2017. (pdf)
 • ITÄISEN SAARISTON HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2018 METSO-INVENTOINTI. Helsingin kaupunki 2018. (pdf)