Villinginluoto & Tupsu

Päivitetty 26/02/2024

> Saarikortit / Villinginluoto & Tupsu

Kaksi pientä retkeily- ja ulkoilualueeksi kaavoitettua luotoa

Villinginluoto on pieni (0,3 ha) luoto Itä-Villingin edustalla. Villinginluoto on Helsingin kaupunkiympäristön toimialan hallinnoima.

Tupsu on pieni (0,25 ha) Helsingin kaupungin omistama luoto Itä-Villingin itäpuolella. Siihen kuuluu myös muutama pienempi kari.

Molemmat luodot ovat kategorialtaan niin sanottuja jokamiessaaria, jotka soveltuvat virkistyskäyttöön, mutta joissa ei ole yleiseen virkistyskäyttöön tarkoitettuja palveluita.


Palvelut

Saarikorttien rakenne ja lukuohje

Vesiliikenneyhteydet:

Laiturit:

*maksulliset laiturit:

Rantautumis- ja kiinnittäytymispaikat:

Sauna:

Keittokatos:

Rakennettu tulipaikka:

Hiiligrilli:

Polttopuuhuolto:

WC/käymälä:

Jätehuolto: – (roskattoman retkeilyn periaate)

Kaivo:

Taukopaikka:

Telttailupaikka:

*maksulliset telttailupaikat:

Opastaulu:

Reitit:

Luontopolku:

Esteettömät palvelut:

Muut palvelut:


Kunnossapidon toimenpiteet ja muutostarpeet

RAKENNUKSET

Rakennusten kunnossapito:

Rakennusten muutostarpeet:


RAKENTEET

Rakenteiden kunnossapito:

Rakenteiden muutostarpeet:


VARUSTEET JA KALUSTEET

Varusteiden ja kalusteiden kunnossapito:

Varusteiden ja kalusteiden muutostarpeet:


PUHTAANAPITO

Puhtaanapidon toimenpiteet:

Puhtaanapidon muutostarpeet:

LUONNONHOITO

Metsien hoito:

Metsien hoidon muutostarpeet:

Niittyjen hoito:

Niittyjen hoidon muutostarpeet: Villinginluodolla esiintyy karhunköynnöstä, joka on haitallinen vieraslaji, torjuntaa tarvitaan.


KUNNOSSAPIDON ROOLIT

Vastuutaho:

Sisäiset yhteistyötahot:

Muut toimijat:

Käytännön toteutus:


KUSTANNUKSET

Nykyiset kunnossapidon kustannukset:

Arvio muutostarpeiden kustannuksista:

LISÄTIETOA


Luonto ja maisema

Villinginluodon kokoon nähden korkea avokallio kohoaa +5,2 mpy korkeuteen. Luoto on lähes kasviton, muutamaa pensasta lukuun ottamatta. Luontotyypeiltään Villinginluoto edustaa Itämeren kivikko- ja lohkarerantoja (LC) ja karuja ja keskiravinteisia merenrantakallioita (LC). Luodolla esiintyy karhunköynnöstä, joka on haitallinen vieraslaji.

Tupsu on kallioinen, matala ja paljas luoto, jonka kasvillisuus on niukkaa. Tupsu kuuluu Villingin ja Itä-Villingin lepakkoalueeseen (I lk.). Luodon rantaluontotyypit ovat säilyviä (LC). Luodon kallioperä on granodioriittia. Luoto on pääasiassa avokalliota, joka on osittain hyvin loivaa ja matalaa. Kallion päällä on rannoilla louhikkoa ja luoteisreunalla kapealti somerikkoa


Tulevaisuus

Ei suunnitteilla kehittämistoimenpiteitä.


Lähteet ja lisätiedot:

Helsingin itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelma 2021-2030. (pdf)