M1 Helsingin hyönteishotellit

  • Päivitetty: 8.5.2024
  • Julkaistu: 24.2.2022

Helsingin hyönteishotellien tavoitteena on parantaa urbaanien pölyttäjähyönteisten elinolosuhteita kaupunkiympäristössä sekä lisätä ihmisten tietoisuutta pölyttäjien ahdingosta. Hyönteishotellien perustaminen kaupungin viheralueille ja julkisille pihoille sekä monilajisen pölyttäjäystävällisen kasvillisuuden suosiminen tukevat kaupungissa elävien pölyttäjien ja muiden pistiäisten hyvinvointia, edistäen samalla myös laajemmin kaupunkiluonnon moninaisuutta. Helsingin hyönteishotellimallisto sisältää kolme erilaista hotellityyppiä, jotka on suunniteltu sijoitettavaksi erityyppisiin kaupunkiympäristöihin. Hyönteishotelliohjeistusta ja hotellimallistoa voi vapaasti hyödyntää oman hyönteishotellin perustamista varten.

Hotellimalliston piirustusnumerot: 6231_701-704

Jos teet kaupunkiympäristön tilaamaa suunnittelu- tai muuta konsulttityötä, pyydä suunnittelun lähtötiedot työn tilaajalta. Tilaaja tekee tarvittaessa tietopyynnön arkistoon.

Mikäli kyse on muusta kuin kaupungin tilaamasta työstä, ota yhteyttä kaupunkiympäristön asiakaspalveluun.