Niittyjen kasvit (vanha)

  • Päivitetty: 20 syyskuun, 2022
  • Luotu: 18 toukokuun, 2016

Niityt ovat avoimia maisematiloja, jotka tarjoavat elinympäristön harvinaistuneille eliöille sekä vaihtelua ja virkistystä asukkaille. Vanhan maatalouden perinnebiotooppien lisäksi Helsingin niityt koostuvat rantojen ja kallioiden luonnonniityistä, entisistä pelloista ja perustetuista uusniityistä. Puistoihin voidaan perustaa dynaamisia perennaistutuksia, perennaniittyjä, perennanurmia ja yksivuotisia kylvöniittyjä. Tässä esitetään ohjeita viheralueiden eri niittyluokkiin: käyttöniittyihin, maisemaniittyihin ja laidunalueisiin, avoimiin alueisiin ja näkymiin sekä arvoniittyihin. Katualueilla on lisäksi piennarniittyjä, raivausniittyjä ja arvopiennarniittyjä.