Kierrätysmaiden käyttö kasvualustoissa

  • Tila: Luonnos
  • Päivitetty: 8.5.2024
  • Julkaistu: 15.12.2018

Helsingin kaupunki edistää kierrätysmaiden käyttöä kasvualustojen valmistuksessa osana Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelmaa ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Tavoitteena on, että kaikissa rakennushankkeissa selvitetään käytettävissä olevat maa-ainekset ja että viherrakentamisessa käytetään ensisijaisesti kierrätettyjä maa-aineksia. Näin voidaan rakentaa biologisesti monimuotoista ympäristöä, säilyttää maaperän pieneliöstöä ja maaperään sitoutunutta hiiltä. Kaivumaita kierrättämällä vähennetään hiilidioksipäästöjä ja pienennetään rakentamiskustannuksia.