Haitalliset vieraskasvit

  • Päivitetty: 23 syyskuun, 2020
  • Luotu: 22 syyskuun, 2017

Vieraslajiksi kutsutaan sellaista luontoon levinnyttä eliölajia, joka ei alun perin ole kuulunut ekosysteemiin eikä olisi pystynyt sinne omin neuvoin leviämään. Vieraslaji on ylittänyt luontaiset leviämisesteet, kuten mantereen, meren tai vuoriston, ihmisen tietoisella tai tahattomalla myötävaikutuksella. Helsingin kaupunki on asettanut tavoitteet ja toimenpiteet haitallisten vieraslajien torjumiseksi laatimalla Helsingin vieraslajilinjauksen vuosille 2015-2019. Tavoitteena on rajoittaa haitallisten vieraseläinten, -kasvien ja vesiympäristön lajien aiheuttamia haittoja ja riskejä Helsingin luonnolle, ihmisten hyvinvoinnille sekä elinkeinoille, ja näin ehkäistä vieraslajien leviämistä myös muualle Suomeen. Helsingissä ei istuteta eikä kylvetä haitallisia vieraskasveja.