Niityt

  • Tila: Uusi
  • Päivitetty: 3.3.2023
  • Julkaistu: 24.4.2022

Niittyjä ylläpitämällä vaalimme kulttuurimaisemia ja kulttuuriperintöä, tarjoamme asukkaille elämyksellisiä ja kauniita virkistysalueita sekä lisäämme kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. Niityt tuottavat arvokkaita ekosysteemipalveluita kuten pölytyspalveluja viljely- ja luonnonkasveille, hyvinvointia ja elämyksiä ihmisille, ja hiilensidontaa ja hulevesien imeytys-, viivytys- ja puhdistuspalveluja.