Esteettömyyden toteutumisen periaatteet

  • Tila: Luonnos
  • Päivitetty: 11.1.2024
  • Luotu: 24.8.2022

Esteettömyys koskee jokaista ihmistä. Esteettömyydellä ymmärretään kaikille ihmisille sopivia tiloja ja ympäristöjä, palveluiden tai tavaroiden helppokäyttöisyyttä sekä oikea-aikaista ja helposti ymmärrettävää tiedonsaantia. Esteettömyyden toteuttaminen edistää kaikkien yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

– Helsinki kaikille

Sisältö

Esteettömyys kaupunkitilaohjeessa

Esteettömyys on tärkeä osa, joka tulee huomioida kaikessa kaupunkitilaohjetta koskevassa suunnittelussa. Kaupunkitilaohjeessa esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen ympäristön toteuttamista kaikille soveltuvana. Rakennettu ympäristö, apuvälineet ja ihmisten toiminta luovat mahdollisuuden paikata fyysisen ympäristön puutteita.

 


 

Esteettömyyden perus- ja erikoistaso

Esteettömyyden ja saavutettavuuden toteuttamiseksi Helsingin kaupunki on määritellyt seuraavat tavoitetasot.

Esteettömyyden erikoistason alueet määräytyvät alueen palvelutar­jonnan ja käytön mukaan tavallista suurempia esteet­tömyysvaatimuksia omaavista alueista, reiteistä tai kohteista.

Esteettömyyden perustasolla tarkoitetaan korkeata­soista, esteetöntä ja turvallista julkisen ympäristön laa­tua. Kaikkien muiden kuin erikoistason alueiden tulisi täyttää perustason esteettömyysvaatimukset.

Erikoistasoa vaativat alueet ja niiden rajaus tehdään aina tapauskohtaisesti. Seuraavilla alueilla tulisi toteuttaa korkeampaa esteettömyyden erikoistasoa:  

  • keskusta-alueet
  • kävelykadut
  • julkisen liikenteen asemat ja pysäkit
  • terveys- ja hyvinvointikeskukset, perhekeskukset, palvelutalot sekä niiden ympäristöt
  • sairaalaympäristöt sekä näiden rajapinnat yleisten alueiden kanssa
  • kaikille suunnatut liikunta- ja leikkipaikat (kaupun­gin omistamat ulkoalueilla sijaitsevat)
  • kauppakeskukset

Esteettömyyden perus- ja erikoistason eroavaisuudet on esitetty esteettömän rakentamisen SuRaKu-ohjeistuksessa (Valtakunnalliset ulkoalueita koskevat ohjeet)

Esteettömyyden erikoistason rajaus. Esteettömyyden erikoistaso pitää sisällään myös yhteydet lähimmille julkisen liikenteen pysäkeille.


Kalusteet ja rakenteet

Kaupunkitilassa on kalusteita ja rakenteita, joiden mitoituksessa tulee huomioida esteettömyys ja ergonomia.

Istuin tulee olla esteettömyyden mukaan mitoitettu. Istuinkorkeus, istuimen kulma ja selkänojan kulma. Osassa istuimista tulee olla käsinojat seisomaan nousun helpottamiseksi. Silloin kun istuimelle halutaan nousta pyörätuolista, käsinoja sijoitetaan noin 600 mm etäisyydelle penkin päästä. Muotopaletti

Käsijohde tulee aina sijoittaa esteettömyysohjeiden mukaiselle korkeudelle. Sijoituskorkeus on perustasolla 900 mm maan pinnasta. Erikoistason kohteeseen asennetaan käsijohteet sekä 900 mm että 700 mm korkeuksille. A6 Käsijohteet

Pyöräkatos ja joukkoliikenteen katos tulee olla esteettömästi valaistu, jotta käyttäjä näkee lukita pyörän ja lukea informaatiota, kuten pysäkkikartat pysäkin seinässä. G Pyörätelineet ja pyörätelineiden sijoitusohje (G) Pyörätelineet

Opasteiden eri sisältöjen esteettömän suunnittelun ohjeet löytyvät Kaupunkiopastuksen periaatteet ohjekortista.

Rakenteista luiskat ja portaat tulee toteuttaa esteettömiksi. Luiskat  Portaat


Esteetön valaistus

Esteettömien reittien valaistuksen tulee olla katkeamaton, hyvin ympäristön värejä toistava ja riittävän tehokas turvalliseen liikkumiseen.

Yleisesti voidaan todeta, että laadukkaan ja esteettömän valaistuksen perusvaatimuksia ovat riittävä valaistusvoimakkuus, tehokas häikäisysuojaus, harkitut pintakirkkaus- eli luminanssisuhteet, valon tasaisuus, oikea valon suuntaus ja sopivat valon väriominaisuudet.


Ohjeita esteettömän ulkotilan suunnitteluun

Esteettömän rakentamisen SuRaKu-ohjeet

Esteettömän rakentamisen SuRaKu-ohjeet sisältävät katu-, viher- ja piha-alueiden suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä esteettömyysohjeita.

SuRaKu-ohjeisto oli Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman pohjana. Se on vapaasti myös muiden kuntien, yhteisöjen ja suunnittelijoiden käytettävissä. Ohjeisto sisältää kriteerit, joiden avulla ulkotilojen esteettömyyttä arvioidaan sekä ohjekortit, joiden avulla kriteerejä sovelletaan.

SuRaKu-ohjeet löytyvät Helsinki kaikille -sivustolta.

Helsingin katualueita koskevat tyyppipiirustukset

Helsinki kaikille -sivusto

Asemaympäristön esteettömyys, Sujuva -suunnitteluohje

SUJUVA on asemaympäristön esteettömyyssuunnittelua sujuvoittava visualisoitu kooste esteettömyysmääräyksistä-, ohjeista ja suosituksista. Se palvelee suunnittelijoita, tilaajia sekä ylläpitäjiä. Asemaympäristöllä tarkoitetaan kaikille sopivaa, esteettömän reitin määrittämää esteettömyyden erikoistason aluetta.

Sujuva.info